آشنایی با خرپای میلگردی ، شبکه میگردی مش ، مش فنس و ...

مجموعه محصولات شرکت فولاد بافت

خرپای میلگردی و شبکه میلگردی مش و خرپای تیرچه

خرپای میلگردی جوشی

خرپای میلگردی جوشی شرکت فولاد بافت

خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی

معرفی خرپای تیرچه و کاربرد خرپای تیرچه و روش استفاده از خرپای تیرچه در ساختمان و تولید کننده خرپای تیرچه و جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه

شبکه ميلگردی مش

معرفی شبکه ميلگردی مش و کاربرد شبکه ميلگردی مش و روش استفاده از شبکه ميلگردی مش و تولید کننده شبکه ميلگردی مش و جدول محاسباتی و اطلاعاتی شبکه ميلگردی مش

قابلیت های استفاده از تیرچه ماشینی در شرکت فولادبافت

قابلیت های استفاده از تیرچه یا خرپای میلگردی ماشینی در شرکت فولادبافت

قابلیتهای استفاده از تیرچه ماشینی

روش استفاده از تولید تیرچه یا خرپای میلگردی به روش ماشینی دارای مزایایی میباشد

مزایای روش استفاده از تولید تیرچه یا تولید خرپای میلگردی به روش ماشینی

مزایای روش استفاده از تولید تیرچه یا تولید خرپای میلگردی به روش ماشینی

موارد مصرف خرپای میلگردی و مزایا خرپای میلگردی

موارد مصرف خرپای میلگردی و مزایا خرپای میلگردی در جوش نقطه ای

کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان‌های بتنی

کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان‌های بتنی

کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان های آجری

کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان های آجری

سقف تیرچه بلوک یا سقف خرپای میلگردی در ساختمان‌های اسکلت فلزی

سقف تیرچه بلوک در ساختمان‌های اسکلت فلزی

معرفی خرپای میلگردی

معرفی خرپای میلگردی و مواد تشکیل دهنده خرپای میلگردی و روش تولید خرپای میلگردی

شبکه میلگردی مش

معرفی شبکه میلگردی مش و استاندارد شبکه میلگردی مش و کاربرد و تاریخچه شبکه میلگردی مش و تولید کننده شبکه میلگردی مش

محدودیتهای بتن بالا در تولید خرپای میلگردی

محدودیت بتن در تولید تیرچه و محدودیت بتن در تولید خرپای میلگردی

سقف تیرچه بلوک یا سقف خرپای میلگردی

سقف هایی که با خرپای میلگردی پوشانده شدن

محدودیتهای تیرچه یا محدودیتهای خرپای میلگردی

محدودیتهای تیرچه یا محدودیتهای خرپای میلگردی

معرفی تیرچه (خرپای میلگردی) و مواد مصرفی و تشکیل دهنده خرپای میلگردی

معرفی تیرچه (خرپای میلگردی) و کاربرد تیرچه و روش استفاده از تیرچه و تولید کننده تیرچه

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.