تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1391

در تاریخ نوزدهم تیرماه نود و یک طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس آیت الله ایمانی و همچنین استاندار فارس جناب آقای حسین صادق عابدین از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس تقدیر به عمل آمد . 


در تاریخ نوزدهم تیرماه نود و یک طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس آیت الله ایمانی و همچنین استاندار فارس جناب آقای حسین صادق عابدین از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس تقدیر به عمل آمد .
طی این مراسم شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ، و از این شرکت تقدیر به عمل آمد .

طی مراسمی از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس تقدیر به عمل آمد


تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1391

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1391

1391/07/08
تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1391

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.