محاسبات خرپا

محاسبه میلگرد تقویتی خرپا محاسبه وزن خرپا
- محاسبات زیر بر اساس جداول نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است.
- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.
- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
- میلگردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشند.
- برای سقف های با بار زیاد و دهانه های بزرگ باید از تیرچه مضاعف استفاده نمود.

مجموع بار زنده و مرده :   کيلو گرم / متر مربع
طول دهانه :   متر
فاصله محور تا محور (Ax به Ax) :   سانتی متر
ارتفاع خرپا : سانتی متر
 


7

 
قطر میلگردهای پایین :
قطر ميلگرد بالایی :
قطر زیگزاگ :
ارتفاع خرپا :
وزن يک متر خرپا با گزینه های انتخاب شده، به صورت تقریبی 1.4986 کيلوگرم ميباشد.
متراژ خرپا :
تعداد :
 

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.