مجموعه محصولات شرکت فولاد بافت

خرپای میلگردی و شبکه میلگردی مش و خرپای تیرچه


مشخصات خرپای میلگردی قلابدار فولاد بافت:
1- ارتفاع خرپای میلگردی از 7 تا 35 سانتیمتر
2- طول خرپای میلگردی از یک متر تا 12 متر
3- قطر میلگرد پایین و بالا از 6 تا 14 میلیمتر
4- قطر میلگرد زیگزاگ از 4 تا 7 میلیمتر(ساده یا آجدار)

 

مشخصات شبکه میلگردی (مش) فولاد بافت:
1- عرض شبکه میلگردی (مش) از 100 تا 260 سانتی متر
2- طول شبکه میلگردی (مش) از 1 متر تا طول دلخواه
3- قطر میلگرد طولی و عرضی از 4 تا 12 میلیمتر
4- میلگرد طولی و عرضی به صورت ساده یا آجدار

 

مشخصات خرپای میلگردی فولاد بافت:
1- ارتفاع خرپای میلگردی از 7 تا 35 سانتیمتر
2- طول خرپای میلگردی از یک متر تا 14 متر
3- قطر میلگرد پایین و بالا از 6 تا 14 میلیمتر
4- قطر میلگرد زیگزاگ از 4 تا 7 میلیمتر(ساده یا آجدار)

 

مشخصات میلگردهای کلاف فولاد بافت:
1- میلگرد کلاف آجدار در قطرهای: 8 و 10 و 12 و 14
2- میلگرد کلاف ساده ساختمانی در قطرهای: 8 و 10
3- میلگرد کلاف ساده صنعتی در قطرهای: 8 و 10

 

مشخصات بلو کهای سقفی پلی استایرن فولاد بافت:
1-عرض بلوک از 50 تا 70 سانتیمتر
2-طول بلوک از 1 تا 2 متر
3-ارتفاع از 10 تا 30 سانتیمتر
4-چگالی از 12 تا 30کیلوگرم بر متر مکعب

 

مشخصات میلگردهای شاخه فولاد بافت:
1- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 10
2- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 12
3- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 14
4- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 16

مجموعه محصولات شرکت فولاد بافت

خرپای تیرچه و خرپای میلگردی و شبکه میلگردی مش و تیرچه خرپا و فنس و حصار

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تولید باکس پالت فلزی

تولید کننده باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود