کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان های آجری

کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان های آجری


در ساختمان های آجری اگر بخواهیم از سقف تیرچه بلوک  یا از سقف خرپای میلگردی استفاده کنیم باید حتماً روی دیوار حمال شناژ افقی اجرا کنیم . پهنای این شناژ مساوی پهنای دیوار و بلندی اندر حدود 35cm الی 40cm است و باید حداقل به 4 میلگرد 12 تا 14 مجهز شود.


کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان های آجری

کاربرد خرپای میلگردی در ساختمان های آجری, کاربرد تیرچه سقف در ساختمان های آجری, کاربرد خرپای میلگردی, کاربرد خرپا, کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان های آجری

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.