معرفی محصولات شرکت فولاد بافت

تولید خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی

معرفی خرپای تیرچه و کاربرد خرپای تیرچه و روش استفاده از خرپای تیرچه در ساختمان و تولید کننده خرپای تیرچه و جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه

تولید مش فنس (حصار ، نرده ، پرچین)

معرفی فنس و کاربرد فنس و روش استفاده از فنس و تولید کننده فنس و جدول اطلاعاتی فنس

تولید شبکه های ميلگردی مش

معرفی مش و کاربرد مش و روش استفاده از مش و تولید کننده مش و جدول محاسباتی و اطلاعاتی مش

تولید خرپای ميلگردی

معرفی خرپا و کاربرد خرپا و روش استفاده از خرپا در ساختمان و تولید کننده خرپا و جدول اطلاعاتی خرپا

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.