سقف تیرچه بلوک یا سقف خرپای میلگردی

سقف هایی که با خرپای میلگردی پوشانده شدن


در سقف های تیرچه بلوک یا خرپای میلگردی حداکثر فاصله ۲ تیر بیشتر از 70cm نباید باشد. ولی اغلب مهندسین ایران فاصله ۲ تیرچه یا خرپا ها را 50 cm محاسبه میکنند به همین دلیل تمام بلوکهای موجود در بازار 40 cm میباشد.

حداقل ضخامت سقف اگر تکیه گاه تیرچه را ساده محاسبه کنیم 1 تقسیم بر 20  دهانه میباشد و اگر تکیه گاه را گیر دار یا نیمه گیردار محاسبه شود، می‌توان ضخامت سقف را تا 1 بر  26 دهانه اجرا کرد.

برای بارهای یکنواخت یا استاتیک، سقف تیرچه بلوک  یا خرپای میلگردی مناسب میباشد و برای بارهای دینامیک و متمرکز مانند پارکینگ و... نباید از تیرچه بلوک (خرپای میلگردی) استفاده کرد.

برای سقف‌های تیرچه بلوک  (خرپای میلگردی)  حداکثر دهانه 8m است ولی بهتر است از سقف‌های ۵/۶ m  بیشتر برای سقف‌های تیرچه بلوک یا خرپای میلگردی استفاده نشود.

حداکثر بار تا ۸۰۰Kg بر متر مربع را می‌توان به وسیلهٔ سقف تیرچه بلوک یا خرپای میلگردی پوشانید و برای بارهای بیشتر بهتر است از دو تیرچه کنار هم استفاده کنیم.

حداکثر فاصله 2 تیر نباید از 70 cm بیشتر باشد ولی اغلب مهندسین ایرانی فاصله 2 تیرچه را 50cm محاسبه میکنند به همین دلیل تمام بلوک‌های موجود در بازار 40cm می‌باشد. حداقل ضخامت سقف اگر تکیه گاه تیرچه را ساده محاسبه کنیم ۱ تقسیم بر ۲۰ دهانه است و اگر تکیه گاه را گیر دار یا نیمه گیر دار محاسبه کنیم میتوانیم ضخامت سقف را تا ۱ بر ۲۶ دهانه اجرا کرد. برای بارهای یکنواخت یا استاتیک، سقف تیرچه بلوک مناسب است و برای بارهای دینامیک و متمرکز مانند پارکینگ و ... نباید از تیرچه بلوک استفاده شود. برای سقف‌های تیرچه بلوک حداکثر دهانه 8 m است ولی بهتر است از سقف‌های 6/5m بیشتر برای سقف‌های تیرچه بلوک استفاده نشود. حداکثر بار تا 800kgبر متر مربع را میتوان به وسیلهٔ سقف تیرچه بلوک پوشاند و برای بارهای بیشتر بهتر است از دو تیرچه کنار هم استفاده کنیم.


سقف تیرچه بلوک یا سقف خرپای میلگردی

سقف هایی که با خرپای میلگردی پوشانده شدن, سقف تیرچه بلوک یا سقف با خرپای میلگردی, خرپای میلگردی, شبکه میلگردی, تیرچه بلوک, تیرچه خرپا, شبکه خرپا , خرپا میلگرد, خرید خرپا, تولید خرپا, خرید خرپای میلگردی, تولید خرپای میلگردی

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.