مجموعه محصولات شرکت فولاد بافت

خرپای میلگردی و شبکه میلگردی مش و خرپای تیرچه


مشخصات خرپای میلگردی قلابدار فولاد بافت:
1- ارتفاع خرپای میلگردی از 7 تا 35 سانتیمتر
2- طول خرپای میلگردی از یک متر تا 12 متر
3- قطر میلگرد پایین و بالا از 6 تا 14 میلیمتر
4- قطر میلگرد زیگزاگ از 4 تا 7 میلیمتر(ساده یا آجدار)

 

مشخصات شبکه میلگردی (مش) فولاد بافت:
1- عرض شبکه میلگردی (مش) از 100 تا 260 سانتی متر
2- طول شبکه میلگردی (مش) از 1 متر تا طول دلخواه
3- قطر میلگرد طولی و عرضی از 4 تا 12 میلیمتر
4- میلگرد طولی و عرضی به صورت ساده یا آجدار

 

مشخصات خرپای میلگردی فولاد بافت:
1- ارتفاع خرپای میلگردی از 7 تا 35 سانتیمتر
2- طول خرپای میلگردی از یک متر تا 14 متر
3- قطر میلگرد پایین و بالا از 6 تا 14 میلیمتر
4- قطر میلگرد زیگزاگ از 4 تا 7 میلیمتر(ساده یا آجدار)

 

مشخصات میلگردهای کلاف فولاد بافت:
1- میلگرد کلاف آجدار در قطرهای: 8 و 10 و 12 و 14
2- میلگرد کلاف ساده ساختمانی در قطرهای: 8 و 10
3- میلگرد کلاف ساده صنعتی در قطرهای: 8 و 10

 

مشخصات بلو کهای سقفی پلی استایرن فولاد بافت:
1-عرض بلوک از 50 تا 70 سانتیمتر
2-طول بلوک از 1 تا 2 متر
3-ارتفاع از 10 تا 30 سانتیمتر
4-چگالی از 12 تا 30کیلوگرم بر متر مکعب

 

مشخصات میلگردهای شاخه فولاد بافت:
1- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 10
2- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 12
3- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 14
4- میلگرد شاخه آجدار در قطر: 16

مجموعه محصولات شرکت فولاد بافت

خرپای تیرچه و خرپای میلگردی و شبکه میلگردی مش و تیرچه خرپا و فنس و حصار

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان فارس 1393

شرکت فولاد بافت سبحان فارس به مدیریت جناب آقای مهندس سید ماشا الله سبحانی در سال 93 برای دومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه فارس انتخاب ،شد شایان ذکر است که در سال 1393 فولادبافت سبحان به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور شناخته شد.